Zažijte

Podmínky pronájmu

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let.

Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce).

Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Převzetí a vrácení vozidla

 • Po dobu nájmu můžete Vaše vozidlo zdarma ponechat na našem soukromém parkovišti.
 • Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací.
 • Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje.
 • Převzetí a předání vozu zabere cca 1 hodinu a je třeba s tím počítat.
 • Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.
 • Vozidlo se předává od 9 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 17 hodin posledního dne nebo následující ráno do 8 hodin, půjčení v pracovní dny (pondělí – pátek) nebo sobotu individuálně, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Servisní poplatek

Servisní poplatek 1.900 Kč vč. DPH účtujeme pouze pro pronájmy kratší než 6 dní včetně (v pronájmu na 7 a více dní není účtován).

Poplatek zahrnuje:

 • kompletní vyčištění interiéru vozidla,
 • profesionální umytí exteriéru vozidla,
 • plnění plynové lahve,
 • kompletní čistá prostěradla,
 • chemie na mytí nádobí,
 • doplnění provozních kapalin(užitková voda, ostřikovače, oleje apod.),
 • příprava vozidla - drobné opravy a servisní práce,
 • asistenční služba na telefonu.

Kauce

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30 000 Kč. Kauce se uhrazuje při převzetí vozu prostřednictvím Vaší platební karty (není možné platit hotově). Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru vozu.

Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží emailem náhled smlouvy o nájmu a (proforma) fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce emailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Doplatek nájemného a servisní poplatek (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu na 3 - 7 dnů) zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději do 7 pracovních dnů před převzetím vozu. Kauci zaplatí nájemce bezhotovostně před převzetím vozu, anebo kreditní kartou při převzetí vozu. V ceně je již zahrnut pronájem kempingového nádobí - talíře, varné nádobí, příbory apod.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 31 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, 70 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 11 až 30 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 10 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Proč na výlet s našimi obytnými vozy?
 • Ekonomické a komfortní pro pohodlné cestování
 • Ušetříte za nákup dálničních známek a pobyt v hotelu
 • Budete naprosto soběstační a cesta bude dobrodružstvím
 • Zajišťujeme pravidelný servis obytných vozů
Naši partneři
Kontakt
Vojtěch Šoukal Třebíčská 474
594 01 Velké Meziříčí
736 675 644
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nahoru